Cistella

Gràcies, mare, per dibuixar aquesta rosa tan especial, en una Diada tan especial.
Sant Jordi 2020, en ple confinament.
Dibuix de Gemma Povo
Gracias, madre, por dibujar esta rosa tan especial, en una Diada tan especial.
Sant Jordi 2020, en pleno confinamiento.
Dibujo de Gemma Povo
Thank you, mom, for drawing this very special rose, on such a special Day. Sant Jordi 2020, in full confinement.
Drawing by Gemma Povo